Even voorstellen:

Kiesbaar, herkiesbaar bestuurslid en nu voorzitter.

Vanaf de eerste informatie bijeenkomst stelde ik me beschikbaar als algemeen bestuurslid van de toen op te richten famlievereniging.
Gekozen, herkozen en nu tijdens de laatste bestuursvergadering i.v. m het aftreden van Leon, de voorzittershamer van hem overgenomen na enige voorztitersloze vergaderingen, die afwisselend door een der bestuursleden, niet geheel onverdienstelijk, werden voorgezeten.
Na overleg met mijn medeleden heb ik me beschikbaar gesteld als voorzitter. Vertrouwende op de steun van de nieuwste
leden, Rina, Frans en Hennie, waarvan ik hun inzet op verschillende fronten al heb ervaren, niet te vergeten de ""oude garde", Kees de secretaris, Jan de penningmeester en Ad. Leden die elk hun mannetje staan. Ton de genealoog en de andere leden welke zich voor de vereniging inzetten elk op z'n eigen manier.
Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in om met deze club mensen verder samen te werken.
Ik realiseer me wel dat het niet gemakkelijk zal zijn mijn voorgangers te evenaren.
Ik ga er voor !

Eugène