BELGIË:

De Belgische vereniging "Afstammelingen van Dun" werd in 1996 opgericht, nadat Fonny van Dun uit het Belgische Zwijndrecht hiertoe een schriftelijke uitnodiging had gestuurd naar alle VAN DUN's waarvan hij het adres had weten te achterhalen.
Van bij het begin werden ongeveer 150 gezinnen lid van de organisatie, terwijl veertien personen zich opgaven om een bestuursfunctie op zich te nemen.

Voorzitter:
A.C.J.J.R. van DUN
H. Veldstraat 104 bus 1
9100 Sint-Niklaas, België.
Tel: 0032 32541497

Met uitzondering van Frans Van Dun uit Antwerpen ( Linkeroever), die een jaar later op 78 jarige leeftijd schielijk overleed, zijn omzeggens al deze bestuursleden nog in functie.
Samen met hen organiseerde Fonny, die tot voorziter was verkozen, in augusus 1997 een eerste algemene ontmoetingsdag waarop bijna 400 personen aanwezig waren.
Daarnaast organiseerde de vereniging een uitstap naar Londen, ten einde een bezoek te brengen aan de St. Margaret's kerk, alwaar zich het grafmonument bevindt van Cornelius van Dun uit Breda, alsook aan de Vandon Street, genoemd naar deze illustere naamgenoot.

Elk jaar organiseert het bestuur een familieuitstap, waarbij een plaats of een streek wordt bezocht die ofwel betrekking heeft op de geschiedenis van het voorgeslacht, of waar er een sterke woonconcentratie is van de huidige VAN DUN's.
Zo kwamen onder meer aan beurt : de kerk van Goirle, met de grafsteen van pastoor Peeter van Dun, het centrum van Hilvarenbeek, de Dunse Dijk te Esbeek en de regio van Zondereigen, nabij Baarle Nassau. Aan deze gezinsuitstappen, die altijd vergezeld gaan van een etentje, wordt gemiddeld door een 80 tal personen deelgenomen.
Daarnaast wordt drie maal per jaar een informatieblaadje uitgegeven, "Het Dunste Bladje" genaamd, waarbij de aangesloten leden op de hoogte worden gehouden van de nieuwste gevonden gegevens op gebied van de familiestamboom en de familiegeschiedenis.

Tijdens een lustrumbijeenkomst in Schorvoort (Turnhout) werd in 2001 het 5 jarig bestaan van de vereniging gevierd en het 600 jarig bestaan van de stamboom herdacht.
Bij die gelegenheid verscheen tevens "het Eerste Dunboek", dat op honderd exemplaren werd uitgegeven.
Dit boek beslaat 170 blz. en bevat, naast een hoofdstuk over de mogelijke oorsprong en betekenis van de naam van DUN, tal van wapenschilden die aan een VAN DUN toebehoord hebben, alsook het algemeen gebruikte familieschild.

Ook komt hierin het testament en de geschiedenis aan bod van Cornelius van Dun uit Breda.
Hij kwam als soldaat in dienst van Koning Hendrik VIII, werd later diens persoonlijke lijfwacht en st

ierf te Londen in 1577, op 94 jarige leeftijd(!), als lijfwacht en ceremoniemeester (usher), van Elisabeth I.
In nog een ander hoofdstuk wordt de betekenis uitgelegd van de arduinen steen, die afkomstig is van het bastion VAN DUN te Bergen op Zoom en die zich nu bevindt op de binnenplaats van het Markiezenhof in deze stad.

Een hoofdstuk handelt over Balthasar van Dunne, die in 1645 als kapitein in Luanda aankwam, aldaar in 1676 tot schepen werd verkozen, en die de stamvader is van een van de meest vooraanstaande families van Angola : de familie VAN DúNNEM, die tot voor kort de eerste minister van dit land in haar rangen telde en waarvan op dit ogenblik drie leden als minister zetelen in de Angolese regering.

Nog een ander hoofdstuk handelt over een vooraanstaande Antwerpse VAN DUN familie, afkomstig van Hilvarenbeek.

1Secretaris:
J.R. van DUN
Driesplein 17
B-2340 Beerse BELGIË
Tel: 0032 14612703
E-mail:
josvandun@hotmail.com


Johannes van Dun was achtereenvolgens notaris en procureur te Antwerpen. Een dochter werd abdis van het klooster Leliëndaal te Mechelen.
Een van zijn zonen werd Jezuiet, later kanunnik te Brussel en was zeer beroemd om zijn sermoenen, waarvan 8 boeken werden uitgegeven.
Een andere zoon werd achtereenvolgens advocaat, schepen van Antwerpen, Eerste Hoofdman der Poorters en Wijkmeesters van de Stad Antwerpen, President van de Voorlopige Vertegenwoordiging van de Uitvoerende Macht van de stad tijdens de eerste Franse bezetting in 1792, gemeenteraadslid en weerstander tijdens de tweede Franse bezetting en tenslotte voorzitter van de civiele rechtbank.
De jongste zoon werd achtereenvolgens notaris, procureur en schepen van Antwerpen.

Een laatste hoofdstuk werd gewijd aan Frans Van Dun, oud burgemeester en ereschepen van Wilrijk, voor wie de Frans Van Dun march werd gecomponeerd en naar wie de Frans Van Dunlaan in WiIrijk werd genoemd.
Tevens komt hierin de Antwerpse kunstenares Frieda Van Dun, beeldend kunstenaar, afkomstig van Weelde aan bod, alsook Patrick van Dun uit Mechelen, die in 1987, op 19 jarige leeftijd, reeds 4 x nationaal kampioen, 4 x federaal en 5 x gouwkampioen geworden was in het wedstrijdturnen.

Dit "Eerste Dunboek", waarop alleen de leden van de Belgische en Nederlandse vereniging konden intekenen is voorlopig uitgeput.

Het bestuur van de vereniging komt om de twee maanden bijeen.
Alle VAN DUN's die interesse hebben in de vereniging en hun steentje willen bijdragen zijn welkom op de bestuursvergaderingen. Zij kunnen contact opnemen met de secretaris Jos van Dun in Beerse op het telefoonnummer 014 61.27.03.
Hiernaast staan de volledige adressen van onze voorzitter en de secretaris.