MET RINA OP STAP !

Vandaag heb ik een afspraak met JAN VAN DUN. Ja, er zijn veel Jannen in onze familie, zelfs mijn eigen man is Jan van Dun, maar deze Jan, die ik ga bezoeken, kennen we nog niet zo goed, dus daarom   op naar Galder. Zijn stamboom is helemaal bekend en zijn huidige werkzaamheden ook, maar wij willen gewoon wat meer weten. Dus eerst maar even over zijn huidige daginvulling: Samen met zijn levenspartner Jolanda Soetens beheert hij, sinds enkele jaren, het Ontmoetingscentrum “De Leeuwerik” in Galder. Dit Ontmoetingscentrum is een Gemeenschapshuis met multifunctionele mogelijkheden. Er is o.a. een prachtige Sporthal, die aan alle moderne eisen voldoet en dus talrijke mogelijkheden biedt. Verder is er een Kindercreche, een soos voor Bejaarden, plus een zeer gezellige recreatieruimte met biljart en bar enz. enz.In de grote toneel-danszaal gaan elke week de beentjes van de vloer. Voor dit alles hebben Jan en Jolanda de zorg voor het onderhoud ook nog eens op zich genomen, dus dat betekent samen vele uurtjes maken om alles schoon en draaiende te houden. Zij doen dit uiteraard niet allemaal alleen en hebben dan ook een groepje interieurverzorgers, zodat zij allen plezier in hun werk blijven houden.

jan en jolandaDan gaan we nu even terug in de tijd. Nadat hij zijn MULO-A diploma had gehaald, is hij in de zuivel-industrie terecht gekomen, waar hij met zijn LSBL-B diploma  zich verder heeft gespecialiseerd in de melkinrichting. Hij is altijd vooruitstrevend geweest en bleef dus studeren, zodat hij in 1989 het Certificaat haalde voor Leiding geven en Samenwerken (Managament opleiding NIVE ). Later in de beginjaren 90 kwam daar het Certificaat Productieleider TRASOR nog bij. We kunnen daar nog een hele rij Certificaten aan toevoegen, om maar even te bewijzen, dat Jan echt niet heeft stilgezeten. Zijn werkervaring begon in 1971 bij Campina in Breda als productie vakman.In 1983 stapte hij over naar Bongrain in Breda als voorman productie, waar hij in 1991 werd bevorderd tot productie chef en later in 1993 nog een jaar daar werkte als Hoofd inpak en Produktie. Daarna volgde 6 jaar de banketindustrie van Koopmans in Steenbergen, waarna hij in 2000 ging werken bij Maitre Paul in Tilburg. Hier werkte hij tot 2005 en was in de loop van die jaren verantwoordelijk voor veel verschillende afdelingen als Productieshiftleider en Productiecoordinator. Buiten zijn studie en werkzame periode, heeft Jan natuurlijk ook een druk prive-bestaan gehad. Zijn grootste hobby is wel altijd de muziek geweest en daarnaast deed hij veel in onderhoud en reparaties van computers.  Een derde tijdsbesteding was de voetbal bij de voetbalvereniging  GESTA., die in 1949 door zijn vader is opgericht. Bij deze club is Jan 8 jaar voorzitter geweest en heeft hij in totaal ongeveer 25 jaar in het bestuur gezeten. Ook zijn vader heeft verschillende bestuurstaken vervuld bij deze vereniging.

Zijn vader woont nog steeds in het ouderlijk huis te Strijbeek. Hij heeft hier jaren lang een boerenbedrijf gehad met kippen, koeien en tuinbouw.Ook heeft vader van Dun ongeveer 8 jaar in de Gemeenteraad van Nieuw-Ginneken gezeten en is hij voor verschillende activiteiten destijds Koninklijk onderscheiden. De grond is nu eigendom van zoon Adri, die het bedrijf heeft omgezet in een buskuskwekerij. Hij woont niet in het ouderlijk huis, maar heeft wel een huis bij de kwekerij. Verder kunnen we van Jan vertellen, dat hij een tweelingbroer heeft, die in Etten-Leur woont. tevens heeft hij 2 zussen, Lucia  en Marie-Louise, beiden woonachtig in Galder en nog drie andere broers, Sjef uit Meerle, Belgie,  Toon ook uit Galder en dan Adri uit Strijbeek met de buskuskwekerij. Uiteindelijk werd hij dus zelfstandig ondernemer in de horeca en werkt hij nu met veel plezier in het ontmoetingscentrum De Leeuwerik te Galder, zoals boven beschreven. Het was een gezellige ontmoeting, waarbij Jan natuurlijk direct lid is geworden van onze Stamboomvereniging en wij hopen van harte , dat Jan zijn verdere familie ook warm zal krijgen om lid te worden.
Jan en Jolanda ontzettend bedankt voor jullie mooie verhaal en hopelijk zien we elkaar volgend jaar op onze Familiedag.

Rina van Dun, Dordrecht