KNIPSELDIENST.

Beste Leden en/of naamgenoten, als u weleens bij Ton uit Ulvenhout gevraagd hebt om een uitdraai van uw stamboom en u ziet al deze gegevens dan bent u er beslist van overtuigt dat een aantal mensen veel werk hebben gedaan. Als u echter weet dat de archieven GEEN gegevens verstrekken van personen geboren korter geleden dan 100 jaar, dan begrijpt u dat deze gegevens op een andere manier verkregen moeten zijn. Dat is inderdaad zo. De beide grote genealogieverenigingen hebben namelijk een systeem om geheel legaal deze gegevens te verzamelen.

Daar ook wij een archief hebben is het voor ons ook zinvol aan u te vragen dit ook voor ons te doen. Wat te doen dan?. Wel het systeem heet knipseldienst en werkt op de volgende wijze. Veel mensen hebben thuis een krant of andere tijdschriften, op het moment dat daar iets in staat over een naamgenoot of aangetrouwd dan wordt de bekende schaar genomen en wordt dit gehele artikel eruit geknipt. Dit artikel wordt tijdelijk ergens opgeslagen tot u of iemand uit uw omgeving contact krijgt met een van de bestuursleden b.v. familiedag of vergadering en dan gaan al deze krantenknipsels richting archief waarbij eerst nog even de stamboom gecontroleerd wordt of er eventuele aanvullingen aangebracht kunnen worden. Op deze wijze werkt een knipseldienst.

EEN KLEINE MOEITE VOOR U, EEN GROTE AANWINST VOOR HET ARCHIEF. Doet u ook mee ???? KVD

ps. De vorige periode ging het over geboortekaartjes, nu geven we u een aantal voorbeelden van krantenknipsels.