Plaats: Diessen.
Personen: Nicolaes Otten en Hendrik Sweens schepenen, verklaren dat zij inspectie hebben gedaan op verzoek van Jan Jacob Beersmans en Jan van Dun genuchte de bezaaide landen onder Diessen, betreffende de schade door de hagelslag van 24 juni 1680 welke een schade van tenminste 1500 gulden heeft aangericht.  Datum: 16 10 1680.  Bijzonderheden: belasting.  Zo ziet dat men zelfs toen al belasting kwijtschelding danwel verlaging kon krijgen(red).

Plaats: Hilvarenbeek
Personen: Cathalijn en Maria van Jansen van Dun verklaren dat op zondag 3 november ten huize van hun vader Mathijs Janssen van Dun zijn geweest Bastiaan Verschuren en mr Francois chirurgijn beide inwoners van Poppel, welke hebben zitten drinken aldaar waarna zij woorden hebben gekregen, messen hebben getrokken, met een stoel de vechters uiteen gedreven werden, de een de ander bedreigende met moord, mr Francois onder zijn zijn borst gewond geraakt was
Datum: 08 11 1680.  Bijzonderheden: mishandeling.  Ook toen al was drankmisbruik een gevaar voor de samenleving, want niet iedereen wordt vrolijk van de alcohol. Binnen 5 dagen voorkomen daar kan men heden tendage nog heel wat van leren.(red)

Plaats: Hilvarenbeek.
Personen: Verschenen voor Thieleman Lemnius en Christoffel Dawans
schepenen van Hilvarenbeek, Jan Adriaens inwoner van Lage Mierde oud ca 27 jaar, Peeter Willem Schellekens inwoner van Hilvarenbeek oud ca 23 jaar beide eendrachtig getuigde verklaren op verzoek van Adriaen Leendert Dawans en Peeter Willem Adams als momboiren(=voogd.red) van Jan onmondige zoon van Hendrick Verbanith. De attestanten beide wonende als dienstboden, bij Peeter Hendrick Verbanith hun meester hebben gezocht en gegraven op de gracht tussen sussersbeemd en een heiveld tobehorende aan de kinderen Jan Otten tot Dun, waar Peeter Hendrick Verbanith geld had begraven in een blauwe bierpot. In die pot zaten 4 goudstukken en nog zilvergeld  Datum: 31 01 1685,  Bijzonderheden: pot geld.  De oude sok was dus nog niet in de  mode(red).

Plaats: Esbeek.
Personen: Verschenen voor Peter Bruers en Peter van Trier schepenen van Hilvarenbeek, Jan Mathijssen van Dun, hoevenaar van de hoeve genaamd Tulder, verklaarde dat op 14 januari om 18.00 in zijn huis zijn gekomen zes Spaanse ruiters, welke er een uur zijn gebleven, daarna door een partij van deze geunieerde Nederlanden zeggende in het kwartier van Breda zijn gekomen en de nacht daar door brengende, de volgende dag vertrokken rond het middaguur en de zes Spaanse ruiters meegenomen hebbende naar Hilvarenbeek. In Hilvarenbeek aan gekomen gevraagd aan de borgemeester of regenten verzocht om te presteren tot laste en koste ven de gemeente, welk door de regenten is afgeslagen.Datum: 16 01 1690.  Wat moeten die spaanse ruiters zover van huis in ons koude kikkerland?(red).

Plaats: Hilvarenbeek
Personen: Verschenen voor Peter Bruers en Christoffel Dawans schepenen van Hilvarenbeek, Aert Peeter Aertsen oud ca 30 jaar, om te getuigen voor Rudolph Pannekoeck als drossaard (soort Commissaris van politie red) van de vrouwe van Hilvarenbeek, dat Jacob Jan Poelen bij Aert Peter Aertsen is komen halen een bout (staaf, tang). Dezelfde bout die Corstiaen van Delft de vorster(deurwaarder red) op woensdag laatstleden bebroken zijnde, heeft gehaald en daar heeft gehoord dat het schuurke staande op de grond van Jan Jansen van Dun in de nacht is afgebroken. Zijn knecht Jan Schellekens die daar voorbij kwam had het horen kraken. Cornelis Hackens ook gedaagd heeft verklaard dat Jacob Jan Poelen dat Peter Wijten last had gehad van Jan Biemans uit Poppel om van de dochter van Jan Vincent weduwe van Willem Adriaen Maes te kopen het schuurke staande op de grond van Jan Janse van Dun, wat afgebroken ligt op de stee genaamd de Nijcool behorende aan Aert Anthonis de With.Datum: 24 02 1690.

Plaats: Esbeek.
Personen: Verschenen voor Peter Bruers en Peter van Trier schepenen van Hilvarenbeek, Jacob Jan Otten oud ca 60 jaar gedaagd om te getuigen voor Rudolph Pannekoeck drossaard van de vrouwe van Hilvarenbeek, dat hij deponent tussen dinsdag en woensdag nacht laatstleden met de hulp van Jan Cornelis de Cort knecht van Cornelis Hackens en Hendrick Adriaen Andries en Peter de zoon hebben afgebroken een schuurke, staande op de grond van Jan Janse van Dun, en het de zelfde nacht te hebben gebracht met de kar van Cornelis Hackens naar de stee van Aert de With die bewoond is door Hendrick de Cort.Datum: 24 02 1690.

Plaats: Esbeek.
Personen: Verschenen voor Peter Bruers en Peter van Trier schepenen van Hilvarenbeek,dat Peeter Jacob Poelen op verzoek van de drossaard Rudolph Pannekoeck, dat hij Cornelis Hackens heeft geholpen in de nacht bij het afbreken van een schuurke, met assistentie van Jacob Jan Phoelen en Hendrick Adriaen Andries en Jan Cornelis Jan de Cort knecht van Cornelis Hackens, op de goederen van Jan Vincent van Dun.Datum: 24 02 1690.

Plaats: Hilvarenbeek
Personen: Verschenen voor Peeter Bruers, Gerrit van Luijnen en Peter Blauwen schepenen van Hilvarenbeek, Huijbrecht van Diessen nachtroeper, clapwaker op verzoek van drossaard Peter Timmers om te getuigen dat in de nacht van woensdag op donderdag jongstleden, is tegen gekomen rond een uur nabij het huis van Anselmus Fabrij op de straat Francis Fabrij en Hendrick Mathijs van Dun, komende van het huis van Christiaen van Arendoncq hebbende ieder een lang roer op de schouder en een pistool in de hand roepende tegen de deponent, wie daar waar de deponent antwoorde ick bent.
Datum: 11 12 1690

Plaats: Hilvarenbeek
Personen: Verschenen voor Gerrit van Luijnen en Peter Blauwen schepenen van Hilvarenbeek, Hendrick Nicolaes Daniels oud ca 30 jaar, Maria Cornelis van Dun zijn huisvrouw oud ca 32 jaar en Maria Jan Mathijssen van Velthooven oud ca 22 jaar alle wonende ten huize van Nicolaes Daniels schepen wonende op Gorop. Om te getuigen op verzoek van drossaard Peter Timmers, dat tussen woensdag en donderdag in de nacht verleden week als wanneer Wouter Elias van Oirschot uit het gevangenhuis is ontvlucht, om vier in de morgen bij Hendrickc Nicolaas Daniels aan de deur is komen lopen iemand met een kar die de weg naar Goirle wilde weten. Toen hij de deur had geopend besprong Wouter Elias van Oirschot hem een lang roer en pistool in de hand hebbende vragende waar is de baas. Hij van Oirschot eiste 100 gulden wat er niet was een vechtpartij ontstond, het pistool afging, van Oirschot het huis doorzocht, zes schoten gelost op de deur een schot Maria Mathijsen van Velthooven in de zij verwonde. Datum: 12 12 1690

Plaats: Hilvarenbeek
Personen: Door drossaard Peter Timmers ten overstaan van de schepenen van Hilvarenbeek geexaminieerd Jan Jacob Sebreghts zijnde van competente ouderdom gewond liggende in het huis van Adriaen Hanegraeff mr chirurgijn, met een wond op zijn hoofd. De gewonde heeft getuigd dat gisteren om half zes hij wezende met de aardkar en peerd van zijn vader Jacob Sebreghts, einde van de voorste pad hebbende afgevoerd en is gekomen bij Francis Fabrij, waar Cornelis Hackens en Hendrick van Dun en Peter Campenhout zeiden dat Francis Fabrij of hij deponent zijn paard wilde lenen om daar mede naar Tilburg te rijden , Hij zeggende dat zijn paard niet bekwaam was. Waarna een vechtpartij ontstond. Datum: 08 01 1692

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Peeter Bruers en Peeter Blauwens schepenen van Hilvarenbeek, Hendrick van Dun jongman oud ca 25 jaar op verzoek van drossaard Peter Timmers, dat hij deponent zaterdag gezien heeft dat
Francis Fabrij na enige woorden die Fabrij had, met Jan Jacob Sebreghts over het paard wat wilde vorderen. Dat Fabrij Sebreghts sloeg.
Datum: 24 01 1692
Inventarisnummer: 207
Bijzonderheden: mishandeling

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Lijsten van goederen geabandoneerd en verlaten binnnen Hilvarenbeek waar de gemeente jaarlijks de verponding van moet missen.
Onder Esbeek de steede van de weduwe Thieleman van Breugel 11-17- 09, onder Roovert de steede van de heer advocaat Coolen 5-04-04, onder Gorop de goederen en huis van Adriaen Reijnen 3-15-06, onder de Voort Hendrick
Hendricx de Jong 08-10-10, onder Westerwijk een perceel erve genaamd de Veltbraeck behorende aan de erfgenamen van Thieleman van Breugel 00-14-13, nog onder Westerwijk de goederen van de weduwe Peter Peter Fiers 15-03-12,
onder hoog Spul de steede behorende aan de erfgenamen van de heer advocaat Merendoncq waarvan het huis is vervallen 06-12-02, onder Dun tien percelen behorende aan Leendert Hendricx Bocx nomine ixoris 04-02-11, onder Spul tien percelen van erven van Hendrick Cornelis Adriaan Smolders, 05-12-11, onder het Loo een perceel land behorende aan Peter Peter van Dooremaele, 03-00-06, een heiveld van Jan Merten Otten behorende aan Anthonis Jan
Trompenaers 00-15-12 totaal 65-08-00.
Datum: 06 02 1692
Inventarisnummer: 207
Bijzonderheden:

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Peeter Blauwens en Nicolaes Daniels schepenen van Hilvarenbeek, Dirck van Laerhoven schepen en Jordaen Pellen vorster, welke verklaarden op verzoek van de drossaard Peter Timmers gewezen
officier, dat de eerste attestant op 18 mei met president Bruers is geweest in het huis van de weduwe Andries van de Pol in Esbeek, om de goederen van de weduwe Jan Wouter Nijsen te arresteren op verzoek van
veschillende crediteuren, die bij nacht en ontij werden afgevoerd. Een geschil is ontstaan over een weggehaalde kar welke was verstopt onder het stro. Adriaen van de Sande wonende onder Dun, Jan Peter Damen.
Datum: 13 12 1694
Inventarisnummer: 207
Bijzonderheden:

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Peter de Jongh en Peter van Andel schepenen van Hilvarenbeek, Cornelis Peter van Goirle en Jan van Dun beide inwoners alhier, welke verklaarden op verzoek van Christiaen de Vries schepen dat
zij attestanten gisteren om 12 uur geweest zijn in het huis van Peter de Jongh, in meer gezelschap een Cornelis Adriaens de With dat Christaen de Vries ijk en keurmeester en Jan Mollen en Willem van den Nieuwenhuijssen
als keurmeesters doende een visitatie aldaar zijn zuster in de keuken staande en bukte de rok opraapte op een onfatsoenlijke wijze.
Datum: 12 01 1698
     
Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Otto Westeninck en Peter van Andel schepenen van Hilvarenbeek, Jan van de Sande en Anneken van Dun zijn huisvrouw en Hendrick van Poppel en Jenneken Perkien zijn huisvrouw inwoners van Goirle
welke verklaren op verzoek van Jacobmijna Rijsbosch, dat de eerste attestant naar Hilvarenbeek is gegaan in 1697 op de derde februari daags naar onze Lieve Vrouw Lichtmis om Marie van Dun welke daar werkte te halen
om bij haar zuster Anneke die ziek in huis lag, van haar attestant om op te passen en te dienen. Zij is bij haar zuster gebleven tot de laatste dag in mei of de eerste juni 1697. de andere 2 attestanten verklaren het zelfde.
Datum: 03 11 1698

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Peter van Andel en Peter Cornelis Bruers schepenen van Hilvarenbeek, Anthonij Walschoth en Jan Adams de Bie timmerlieden in Hilvarenbeek en Jacobus Wouters van Loon, Huijbert Peters
van Zeelst en Jolijntien Peters van Zeelst arbeiders, welke gezamelijk verklaren op verzoek van Jacobmijna Reijsbosch, dat zij gedurende het jaar 1797 altijd te hebben gewerkt voor de requirant, de twee eerste
attestanten als timmerman als arbeiders welke het huis van de requirant hebben opgelapt na de zware brand van 1694. Ook werkte Marie van Dun die van Goirle kwam, dat zij bij haar zieke zuster Anneke was om haar te
verzorgen en in mei is terug gekomen en aan de arbeid gegaan.
Datum: 26 11 1699

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Peter van Andel en Peter Cornelis Bruers schepenen van Hilvarenbeek, Marie van Dun oud ca 40 jaar welke verklaard op verzoek van Jacobmijna Reijsbosch, dat zij op de dag na Maria lichtmis
is gegaan naar Goirle om haar ziek zuster Anneke te verzorgen en daar is gebleven tot de laatste van mei 1699.
Datum: 28 11 1699

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Christiaen de Vries en Peter Bruers schepenen van Hilvarenbeek, Peter Bruers rooms priester en inboorling van hier en Peter van Andel schepen welke verklaren op verzoek van Jacobmijna
Reijsbosch, dat de eerste attestant als gebuur en de tweede attestant in 1697 gewoond hebbende in het huis van de requirant, dat Maria van Dun in het begin van de maand februari tot eind van de maand mei absent geweest uit het huis van de requirant.
Datum: 28 11 1699

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Wij Peter van Andel en Peter Bruers schepenen van Hilvarenbeek verklaren op verzoek van Jacobmijna Reijsbosch, is overgebracht uit de hoofdlijsten Marie van Dun in daggeld en Jan Moonen gewezen pachter van het montant of gemaal.
Datum: 10 12 1699

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor peter van Andel en Peeter C Bruers schepenen van Hilvarenbeek, Jan Mathijs van Dun hoevenaar op Tulderborgemeester van Hilvarenbeek in 1699, Aert Naeijkens, Wouter Walschoth meester smid, welke
verklaren op verzoek van Peter Nicolaes Otten als transport hebbende Hendrick Lemmens, Jan Nicolaes van de Velde erfgenamen van de heer
Sebastiaen Verrijth.
Datum: 12 01 1700

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Peter C Bruers en Peter van Andel schepenen van Hilvarenbeek, Jan Mollen, Hendrick de Cort, Laureijs Rombouts en Hendrick  Dirck Lambrechts allen inwoners van Hilvarenbeek. Welke verklaren op
verzoek van Cornelis Otten inwoner van Diessen als gewezen pachter van het montant of de verzwegen hoofden, dat Cornelis van Dun vele jaren hier met zijn familie heeft geleefd en woonde op het Loo.
Datum: 17 05 1701

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Hendrick van Diessen, Gijsbertus Kelfken Peter van Andel en Christiaen de Vries, schepenen van Hilvarenbeek, Jan Servaes Middegaels oud schepen, oud ca 80 jaar en Willem Adriaen Schaapsmeerders oud ca 84 jaar inwoners van Hilvarenbeek. Verklaren dat zij zich kunnen
heugen en gekend hebben Peter van Dun, als een oude man gans grijs en wit van haar die in die tijd was valkenier, zij attestanten zijn nakomelingen hebben gekend en nu de kinds kinderen ook kennende. Zijnde Cathalijn,
Allegonda, Gijsberdina en Marie van Dun en Allegonda en Peter van Dun. De schepenen in de protocollen hebben gezien in 1561 Wouter van Dun en in 1570 Adriaen van Dun de zoon van wijlen Wouter Gijsbert Adriaens van Dun,
in 71 en 1572 gelijke namen en in 1575 Adriaen Adriaen van Dun die toen mede schepen van Hilvarenbeek was
Datum: 09 01 1704

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Gijsbertus Kelfken en Peter van Andel schepenen van Hilvarenbeek, Jenneken van Dun Huisvrouw van Anthonij Walschoth en Elisabeth Vingerhoets haar diestmeid en Willem van Eijndhoven om te getuigen op verzoek van Laureijs Rombouts deurwaarder. Dat de 2 eerste attestanten dat op 4 januari l.l. in hun huis is gekomen Jan Moonen met zijn vrouw om een beest te kopen, in de stal gekomen het beest gezien hebbende, meende de requirant dat het beest dat daar stond 2 dagen eerder bij hem was gestolen. Deurwaarder Rombouts verklaarde het beest te hebben afgepand van Moonen en het te hebben verkocht aan de eerste attestant.
Datum: 24 01 1705

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Peter van Andel en Christiaen de Vries schepenen van Hilvarenbeek, Jan Mathijs van Dun hoevenaer van Tulder en Jasper Cornelis Schellekens zijn knecht. Welke verklaren op verzoek van Jacob Jacobs inwoner van Hulsel, Dat op zaterdag 20 juni l.l. tegen de avond in het huis van de attestant is gekomen de requirant met een kar en paard van Breda, in zijn attestant heeft gedronken voor 2 stuivers brandewijn en daarna is vertokken.
Datum: 24 06 1705

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Jacobus Glavimans en Christiaaen de Vries schepenen van Hilvarenbeek, Marie Willems van de Wouw jonge dochter oud ca 25 jaar op verzoek van de officieren van Hilvarenbeek. Zij verklaarde vorig jaar als dienstmeid te hebben gewoond bij Peter van Laerhoven. Jan Willems van Loon jonge man en buurman van haar meester die met schone woorden en trouwbeloften haar heeft geimpregneerd en bij haar een kind heeft gemaakt, waarvan zij in november l.l. in Goirle in het huis van Cornelis van Dun haar zwager is bevallen van een dochter. Zij in
barensnood heeft verklaard dat Van Loon de vader is. Op Theunisdag l.l. Van loon op bezoek is geweest bij haar zwager om te accorderen, waarop zij antwoorde geen geld maar de persoon te willen.
Datum: 12 02 1712

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Adriaan van de Linde en Christiaen de Vries schepenen van Hilvarenbeek, Cornelis van Hees, Anthonij van Oort inwoners van Hilvarenbeek. Zij verklaren op verzoek van de secretaris dat zij op 23
januari zijn geweest, wanneer de weduwe Jan van Dun schaarhout heeft verkocht op het gehucht Dun. De verkoping is geschiedt in het bijzijn van vele mensen. De eerste attestant verklaard dat de requirant daar bij kwam en de verkochte kopen aangetekend werden door Jan Cuppers en later door Jan Jan Hendricx omdat hij beter en sneller kon schrijven. De tweede attestant niet heeft gezien wat Cuppers heeft geschreven.
Datum: 23 07 1712

Plaats: Esbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Jacobus Glavimans en Christiaen de Vries schepenen van Hilvarenbeek, Anneken van Dun de huisvrouw van Gerrit Hendrick Bruers, welke verklaard op verzoek van de drossaard dat Peter Wijten althans bruidegom van Elisabeth Anthonij Mesmaeckers. Aan haar attestantes man heeft verzocht aan haar huis te laten bierdrinken, om vrienden en het jonge volk te beschenken met verzoek om enig jong volk te nodigen, die verleden zaterdag middag in grote menigte bij haar huis zijn geweest, door bruid en bruidegom zijn voorzien van bier. Wanneer er zeven en een half vaten bier wit bier waren getapt dat er ruzie was ontstaan tussen Jan Laureijs van Loon en Jan Leenderts van Loon. De attestante heeft gezien dat later Jan Laureijs van Loon op een stoel naar huis is gebracht.
Datum: 17 06 1713

Plaats: Diessen
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Jacobus de Bosson en Jacobus van Andel schepenen van Hilvarenbeek, Wilbort Jansen oud ca 38 jaar jongman en Jan van Dun oud ca 67 jaar beide geboren en inwoners van Diessen. Welke verklaren op verzoek van Anthonij Smits dat de eerste attestant toen hij 8 a 9 jaar oud was heeft gewoond eerst als schaapshoeder en later als labeurknecht bij Jacob en Jenneken Beersmans in Baarschot, waar hij 13 a 14 jaar heeft gewoond. Waar hij heeft gezien in de keuken Nicolaes Cornelis van Diessen en Wouter Adriaens van Gils. betrefd een schuld.
Datum: 07 12 1717

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Peter van Andel en Hendrick Schepens schepenen van Hilvarenbeek, Aert van Dun, Gerrit Jan Wilborts en Jan Brocken inwoners van Hilvarenbeek. Zij verklaren op verzoek van de secretaris, dat zij op 5 april de requirant in dagloon heeft gewerkt op zijn erf of voorhoofd en gekomen Jan Sensen en Mathijs Ketelaars, die de requirant er op attendeerde dat hij de heesters moest verplanten, waarop een woorden wisseling is ontstaan
Datum: 04 05 1723

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Peter van Andel en Jan Meijer schepenen van Hilvarenbeek, Niclaes Peter Coolen oud ca 26 jaar, Marie Peter Colen oud ca 28 jaar, Hendrick Peter Coolen oud ca 19 jaar en Peter Coolen oud ca 23 jaar allen kinderen van wijlen Peter Coolen in wettig huwelijk verwekt bij wijlen IJda Peter Goutsmits inwoners van Lage Mierde. Mathijs van Dun als man van Cathalijn Peter Coolen inwoners van Hilvarenbeek en Anneken Jan Coolen weduwe van Mourits Goutsmits oud ca 3 a 54 jaar wonende te Lage Mierde. Zij verklaren eendrachtig dat zij hun moeder altijd hebben horen zeggen, dat de oudste zoon in haar testament in het landgoed vooraf zou gaan en daarnaast nog egaal zou delen in de nalatenschap.
Datum: 07 04 1725

 

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Wij Jan Bosmans en Huijbert van Zeelst schepenen van Hilvarenbeek, verklaren dat verschenen is Jan van Dun inwoner van Baarschot oud ca 84 jaar, welke niet instaat was, vanwege zijn zwakke gezondheid om naar Den Haag te reizen om te getuigen voor de Ed Mo Heeren commissarissen, uit de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden om zijn eed af te leggen welke is gepasserd voor notaris Jan van de Graaff uit
Bladel.
Datum: 03 11 1732

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Jan Bosmans, Jan Meijer en Cornelis Otten schepenen van ilvarenbeek, op requeste van de gezamelijke erfgenamen van Jan Jacob Beersmans aan de Haar Ed Mo Raden van Staten der Verenigde Nederlanden, gepassseerd Jan van Dun inwoner van Baarschot. Op 8 mei 1732 voor notaris de Graaff uit Bladel heeft Jan van Dun oud ca 83 jaar, Jan Gerrits oud ca 50 jaar, Wouter Nicolaessen oud ca 67 jaar, Hendrik de Hont meester rademaker en Jan Lambert Moonen meester rademaker allen inboorlingen en inwoners van de heerlijkheid van Hilvarenbeek. De attestanten verklaren op verzoek van de erfgenamen van Jan Jacob Beersmans, dat zei attestanten weten van de wei Catschotte genaamd, onder Baarschot gekomen is van wijlen Jan Jacob Beersmans, evenals een beemd in de Coppenstraat, groes De Hoeve, groes in de Rietbeemd, het weijke groes, De Magerman, groes de Cossen, groes het Vloeijken over de Aa, de Vogelwei omzoomd met schaarhout en bomen.
Datum: 02 12 1732

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: interrogatie
Personen: Contra inrtogratie van de schepenen van Hilvarenbeek overgegeven aan mr Dawans van Slingerlant borgemeester van Dordrecht en Margareta van Slingerlant weduwe van Johan Hoogeveer, erfgenamen van Barthout van Slingerlant in zijn leven borgemeester van Dordrecht, ontvanger van de geestelijke goederen van het kwartier van Oisterwijk, contra de erfgenamen .
Jan Jacob Beersmans waarvoor gehoord onder ede Jan van Dun uit Baarschot, die verklaard niets te weten van een rente van 8 gulden staande op een wei genaamd de Catschutte die wijlen Jan Jacob Beersmans heeft gehad.
Datum: 02 12 1732

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Pieter Timmers en Jacobus de Bosson schepenen van Hilvarenbeek, Adriaan Mathijs van Vessum oud ca 21 jaar inwoner van Diessen en Peeter Jan Bruurs oud ca 33 jaar inwoner van Hilvarenbeek welke verklaarden op verzoek van drossaard Jacobus Timmers. De eerste attestant dat hij op zondag 13 april 1749 is gekomen van Dun met Goijert Goijert  Beckers en Jan Damen, hij was knecht van de weduwe Adriaan Cornelis  Huijbrechts. Gekomen op de hei tussen Dun en Esbeek nabij de lange Gracht  is hij ingehaald door Paulus Hendrik Delien en Claas van den  Nieuwenhuijssen. Delien zijn mes heeft getrokken bij de Laarebrug en  attaqueerde daarmee de de eerste attestant. In de Broecxie heeft hij zijn  mes weer getrokken ongeveer bij het huis van de tweede attestant en  daarmee attequeerde waarop de attestant zei Pauw blijf van mijn lijf ik  vertrouw u niet. waarop hij zijn mes heeft weggeworpen waarop hij zei wilt  gij mijn haar plukken. Daarna heeft Delien de attestant met een hout op  zijn hoofd geslagen. De tweede ttestant verklaarde dat hij in zijn huis  zittende,een gerucht hoorde en naar buiten is gekomen en daar Delien  zijn mes uit de schede heeft zien trekken en het heeft zien wegwerpen,  waarna hij met een klippeltje Van Vesum heeft geslagen.
 Datum: 31 05 1749
 
 Plaats: Hilvarenbeek
 Soort akte: attestatie
 Personen: Wij Anthonij Timmers drossaard en Pieter Smilten en Adriaan van  Andel schepenen van Hilvarenbeek, verklaren op verzoek van Johanna  Baptista van Dun inwoonster van Antwerpen, dat in Hilvarenbeek noch in  omliggende dorpen zijn gezamelijk de Heerlijkheid van Hilvarenbeek geen  besmettelijke ziekte is onder hoornbeesten ook niet de laatste twee an  drie jaren te zijn geweest.
 Datum: 01 04 1755
     
 
 Plaats: Hilvarenbeek
 Soort akte: attestatie
 Personen: Verschenen voor Cornelis van Heusden en Adriaan van Andel  schepenen van Hilvarenbeek, Michiel van den Bergh en Peter van Dun  inwoners van Rovert en Wilbort van Gijsel inwoner van Rovert op verzoek  van Isaack Verster stadhouder van het kwartier van Oisterwijk. De  attestanten verklaarden dat enige dagen geleden de heer Cornelis Bles  notaris te Tilburg zijn tiendens over Rovert, Breehees en Hulsel heeft  verpacht op zijn hoeve te Gorp.
 Datum: 28 09 1758

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Anthonij Timmers en Wilhelmus Cox schepenen van Hilvarenbeek, Cornelis van Spaendoncq oud ca 65 jaar, Lambert Princen oud ca 63 jaar, Anthonij Noijens oud ca 55 jaar, Lambert Fiers oud ca 63 jaar en Johan Lemnius oud ca 61 jaar oud schepen inwoners van Hilvarenbeek op verzoek van Catharina van Dun weduwe van Anthonij Swagemakers verklaarden.
De eerste attestant ongeveer 44 jaar geleden is vertrokken van de hoeve van Tulder, na daar 6 jaar te hebben gewoond als dienstknecht bij Martha Lemnius weduwe van Johannes Mathijs van Dun, dat zij hun beesten en schapen altijd hebben mogen hoeden op de heide van Weelde. De tweede
attestant ca 41 jaar geleden knecht bij is geweest bij Anhonij Swagemakers op de Tulderhoeve, de beesten en schapen op de eerder genoemde plaatsen heeft zien grazen. De derde attestant heeft in 1733, 1734, 1735 en 1736 bij Swagemakers, gewoond als dienstknecht bevestigd het zelfde. De vierde en vijfde attestanten verklaren vele keren de schapen en beesten op de hei te hebben zien grazen. De gezamelijke attestanten verklaren dat ook de beesten de aard van Mierde hebben begraasd al meer dan 35 jaar.
Datum: 10 09 1765
     
Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Pieter Smilten schepen en Peter van Nunen gezworene van Hilvarenbeek, Hendrik van Dijk onder vorster en Arnoldus van Dijk inwoners van Hilvarenbeek op verzoek van drossaard C W Heinsius. De attestanten verklaarden dat zij gisterenavond zijnde 2 oktober 1769 om ongeveer 6 uur zijn geweest in het huis van Jasper ven Eijndhoven en daar
hebben gezien Anthonij Wijten die dicusseerde met Barbel van de Mosselaar, Nicolaas van Dungen en Baltus Camel over het schepensambt van Hilvarenbeek. Anthonij Wijten heeft gezegd als ik geus was dan was ik schepen, maar dan was ik verdomd. Waarop Adriaan van Andel gepensioneerd luitenant van de Staat opvloog en zei, zegt gij dat ik verdomd ben. Waarop
een krakeel begon en eindigde in een vechtpartij waarbij wijten tegen de grond werd geslagen. Later Wijten weer een handgemeen is begonnen.
Datum: 03 10 1769

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Abrahem Hendrik Jannette en Louis Baijens schepenen van Hilvarenbeek, Adriaan Jan Schellekens, Peeter Jan Schellekens, Jacobus Ansem van Dijk inwoners van Hilvarenbeek welke verklaren op verzoek van catharina van Dun weduwe van Antonij
Swagenmakers. De attestanten verklaren te weten dat de hei en weide van Weelde en Poppel kkennen verschillende vennen en laagte waar vee en schapen geschaard worden. De requirant heeft er vooral in de zomer en het najaar lopen 70 a 80 hamelschapen en 14, 16, 18 ossen als jong vee welke daar tot 1765 publiekelijk zijn gehoed. De requirant de hei de laatste 5 jaar heeft moeten missen welke grote schade aan haar vee stapel heeft toegebracht, teweten tenminste 50 pattacons per jaar
Datum: 02 03 1771

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Wij Abraham Hendrik Jannette en Louis Baijens schepenen van Hilvarenbeek, verklaren op verzoek van Catharina van Dun weduwe van Antonij Swagemakers wonende op de ulderhoeve, dat er geen besmettelijk ziekte onder het rundvee bij ons bekend is onder ons gebied.
Datum: 04 04 1771

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Abraham Hendrik Jannette en Anselmus Fabrij schepenen van Hilvarenbeek, Adriaan Janse Schellekens, Peeter Jan Schellekens, Jacobus Ansem van Dijk, welke verklaren op verzoek van Catharina van Dun weduwe van Anthonij Swagemakers. De attestanten verklaren dat de aard en weide van Poppel en Weelde verschillende vennen en laagte heeft waar veel voedsel voor beesten en schapen is. De requirant aldaar gewoon vele jaren haar vee heeft laten hoeden soms meer dan 75 hamelschapen en 17 hoornbeesten. De requirant sedert 1765 ten minste 62 hamelschapen heeft gehad en 15 hoornbeesten zonder de melkkoeien en niet meer de aard en weide van Poppel en weelde heeft mogen gebruiken.
Datum: 20 04 1771

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Jacob Arnold Keuchenius en Sebastiaan Rijken schepenen van Hilvarenbeek, Johannes Dispa en Maria Aerts zijn dienstmaagd inwoners van Hilvarenbeek welke verklaarden op verzoek van drossaard C W
Heinsius. Dat zij tweede attestante op zondagavond 21 februari 1774 rond 10 uur in de avond een brandbrief heeft gevonden liggende op de stenenvloer in het voorhuis geadresseerd aan de schepenen van Hilvarenbeek dicht gemaakt met spelden. De tweede attestant daarover raad gingen vragen bij de twee naaste geburen Jan van Oirschot en Nicolaas van Dungen en pastoor Tabbers, die de drossaard hiervan in kennis heeft gesteld. De tweede attestante veklaarde dat bij haar weten niemand in de winkel was geweest dan Peter van Rooij, Jan Martinus van Esch, Peeter Ketelaars, Jan
van Oirschot en Nicolaas van Dongen, en na het vinden van de brandbrief Lambert Monen, Hendricus de Hond, Catharina Joosten en Catharina .... wonende bij Arnoldus van Raak.
Datum: 01 03 1774

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Cornelis Naaijkens, Jan van Ostaden, Paulus van Poppel en Johannes Anthonij Vervoort schepenen van Hilvarenbeek, Petrus Josephus F Sijen, Martinus de Graaf, Jan van Dungen gerechtsbode, Helena
Kuppens de huisvrouw van Huijbert Brouwers alle inwoners van Hilvarenbeek, welke verklaren op verzoek van Johanna van Dungen de huisvrouw van Peter Ketelaars. De eerste attestant dat Peter Ketelaars op van 6 tot 11
februari 1808 dagelijk dronken is geweest, op 8 of 9 februari 1808 zijn vrouw hevig heeft uitgevaren en haar verweten, op 11 februari haar geklasineerd en geroepen met beledigende woorden. Op 21 februari, 1 en 3 maart ook dronken is geweest. De tweede en derde attestant hebben gezien dat Ketelaars 1 maart met een eiken klippel de requirante heeft geslaan. De laatste attestante verklaard gezien te hebben dat Ketelaars op 8 of 9 februari 1808 zijn vrouw drie maal met een vuurschop heeft geslagen.
Datum: 05 03 1808

Plaats: Riel
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Cornelis Naaijkens en Jan van Ostaden schepenen van Hilvarenbeek, Siardus Aarts oud ca 76 jaar, Peter de Groot oud ca 43 jaar, beide geboren en woonachtig te Riel, Cornelis van Zantvoort oud ca 70 jaar, Jan van Dun oud ca 65 jaar beide geboren te Goirle, Hendrik Huijbregts oud ca 51 jaar geboren te Poppel oud ca 26 jaar allen inwoners van Riel, welke verklaren. Dat sedert heugelijke tijden, door of wegens de abt van Tongerloo de tiendheffers, de dekstier van Riel hebben onderhouden.
Datum: 06 09 1806

Plaats: Hilvarenbeek
Soort akte: attestatie
Personen: Verschenen voor Cornelis Naaijkens, Jan van Ostaden, Paulus van Poppel en Johannes Anthonij Vervoort schepenen van Hilvarenbeek, Petrus Josephus F Sijen, Martinus de Graaf, Jan van Dungen gerechtsbode, Helena Kuppens de huisvrouw van Huijbert Brouwers alle inwoners van Hilvarenbeek, welke verklaren op verzoek van Johanna van Dungen de huisvrouw van Peter Ketelaars. De eerste attestant dat Peter Ketelaars op van 6 tot 11 februari 1808 dagelijk dronken is geweest, op 8 of 9 februari 1808 zijn vrouw hevig heeft uitgevaren en haar verweten, op 11 februari haar geklasineerd en geroepen met beledigende woorden. Op 21 februari, 1 en 3 maart ook dronken is geweest. De tweede en derde attestant hebben gezien dat Ketelaars 1 maart met een eiken klippel de requirante heeft geslaan. De laatste attestante verklaard gezien te hebben dat Ketelaars op 8 of 9 februari 1808 zijn vrouw drie maal met een vuurschop heeft geslagen.
Datum: 05 03 1808