Robert


Bij het zien van mijn foto zult u misschien zeggen heeeeeee… dat is een bekend ge­zicht. Dat klopt, ik was de eerste voorzitter van de vereniging gedurende een aantal jaren. Bij het aanvaarden van die functie ging ik er vanuit al met pensioen te kunnen gaan maar dat miste ik op een paar maan­den na en moest dus fulltime blijven wer­ken wat op den duur toch wel moeilijk te combineren viel ook mede door persoon­lijke omstandigheden.
Het toenmalige bestuur heeft mij wel ge­vraagd op termijn beschikbaar te blijven en dat moment is nu aangebroken. 
De functie van secretaris is de schakel tus­sen de voorzitter,de bestuursleden en de leden, en bewaakt en stimuleert alle kon­takten en beheert de bezittingen behalve de penningen.
De secretaris heeft natuurlijk ook een eigen inbreng.
In de eerste plaats gaat mijn aandacht uit naar nieuwe leden want wat is een vereni­ging zonder leden nietwaar?  Het is een kwestie van blijven volhouden en proberen de jeugd ook te bereiken. Wist u  bijvoor­beeld dat er bijna 200  jongeren met de naam van Dun op Hyves, Facebook en an­dere media actief zijn? Een enorme uitda­ging om die te bereiken.............................
In de tweede plaats ben ik al surfend op internet vele van Dunnen in het buitenland tegengekomen en dan bedoel ik niet de Angolese van Dunnen maar diegenen die in het verleden geëmigreerd zijn naar USA, Australia, Zuid-Afrika en noem maar op . Kortom, werk aan de winkel........................
Met vriendelijk groet,

Robert van Dun