ton sas

Beste naamgenoten,

Hierbij stel ik mij als nieuw bestuurslid van de Vereniging aan U voor.

Ik ben Ton van Dun, oud 62 jaar en woonachtig in Sassenheim. Ik ben (sinds 1977) gehuwd met Annelies, samen hebben wij 3 dochters (Lisette, Ilse en Linda) en 5 kleinkinderen. In augustus wordt ons 6e. kleinkind verwacht.
Na mijn militaire dienstplicht te hebben vervuld bij de Koninklijke Landmacht (lichting 1968-1) ben ik vanaf 1969 tot 2006 werkzaam geweest bij de politie, o.a. bij de Rijkspolitie Dienst Luchtvaart op Schiphol. In oktober 2009 heb ik, na 40 jaar bij de politie werkzaam te zijn geweest, gebruik kunnen maken van een speciale regeling en afscheid genomen van de organisatie. Vanaf die datum vul ik mijn tijd met zaken als samen met Annelies oppassen op de kleinkinderen, enkele dagen per week vervoer van kinderen naar speciaal onderwijs bij een taxibedrijf, sporten (badmintonnen), tuinieren en andere (leuke) dingen, kortom tijd te kort dus.
Ik hoop mij als bestuurslid verdienstelijk te kunnen maken bij de Vereniging en hoop U te treffen op de eerst volgende vergadering/bijeenkomst.
Vriendelijke groet.
Ton van Dun.