Mijn naam is Ton van Dun, geboren 12 maart 1942 te Breda. Ik ben gehuwd met Lia Huigen en heb een zoon Sven en 2 kleinkinderen, Lars en Tim.
Ik ben altijd commercieel werkzaam geweest in de medische sector , speciaal op het gebied van de cardiologie. Vanaf 1970 ben ik al bezig met het verzamelen van allerlei gegevens over het geslacht van Dun.
Ongeveer 1975 heb ik Theo van Dun uit Tilburg ontmoet, overleden 11 november 1984, die al een uitgebreide genealogie met rond de 2500 persponen had opgebouwd. Zonder computer en internet een hele prestatie.
Na zijn dood heb ik al zijn gegevens mogen overnemen en is in der loop der jaren mijn bestand nu uitgegroeid tot 28950 personen , waarvan nu (2012) 5681 personen de naam van Dun(né) dragen.  

tonDE OORSPRONG

Deze ligt in het gehucht Dun , gelegen onder Esbeek bij Hilvarenbeek. Tegenover het landgoed De Utrecht.

Volgens een onderzoek van Fonny van Dun, gepubliceerd in zijn EERSTE DUNBOEK is dun een keltisch woord dat verhoging of heuvel betekent. Dit kan kloppen omdat op Dun de “dunse bergen “ liggen, heuvels van 6 à 8 meter hoogte van stuifzand.

Reeds in 1500 lagen hier verscheidene boerderijtjes waarvan de bewoners zich naar de naam van het gehucht van Dun noemden. Op de plaats waar deze boerderijtjes lagen ligt nu de uitspanning De Bokkenrijder. U moet er zeker eens gaan kijken.
Van de 3 takken van Dun met nog nakomelingen in deze tijd zijn er 2 aantoonbaar afkomstig uit Dun. De oudst bekende vermelding van onze naam vinden in het archief van de abdij van Tongerlo. Godfried van Dun wordt als deken te Echternach genoemd in 1223.  Een andere vroege vermelding vinden
we in een oorkonde uit 1281 , waarbij Arnoud van Leuven, heer van Breda, de opbrengst van het gruit ( grondstof voor de toenmalige bierbereiding) uitgeeft aan Jan de Dunis.
Weer andere vroege vermeldingen zijn te vinden in de Bossche Protocollen vanaf 1429. Deze hebben rechtstreeks betrekking op onze familie.

DE DIVERSE TAKKEN

Er zijn 3 takken van Dun met nog nakomelingen in deze tijd. Een ervan is aantoonbaar afkomstig uit Dun.

De Goirlese tak begint met Henrick van Dunne, geboren rond 1340 . Deze tak is verreweg het grootst met 2137 mannelijke nakomelingen. Hij wordt Goirlese tak genoemd omdat er rond 1400 al vermeldingen van zijn in Goirle.
De Turnhoutse tak begint met Jan van Dunne, geboren rond 1395. Deze tak omvat 569 mannelijke nakomelingen.
Hij wordt Turnhoutse tak genoemd omdat de eerste personen ervan uit Turnhout afkomstig zijn.
De Dunse tak begint met Jan van Dunne, geboren rond 1420. Via 2 moederlijke verspringen komt de tak uit bij Henrick Jan Wilborts, wiens kleinkinderen zich weer van Dun zijn gaan noemen. Zij gaan dan in Oirschot wonen.
Henrick Jan Wilborts, geboren rond 1550 heeft 128 mannelijke nakomelingen. Deze tak is Dunse tak genoemd omdat Jan van Dunne uit het gehucht Dun kwam.

Als U wilt weten tot welke tak U behoort mag U mij mailen.

Boek over de Goirlese tak is in 2013 verschenen.
Boek over de Alphense tak in voorbereiding.DNA ONDERZOEK.

Recent uitgevoerd DNA onderzoek bij 6 van onze leden heeft aangetoond dat er GEEN enkele familierelatie bestaat tussen de Goirlese en de Turnhoutse tak.  Er is geen DNA onderzoek gedaan bij de Dunse tak omdat hier 2 moederlijke verspringingen zijn.
De uitkomsten van het door de universiteit van Leuven uitgevoerde DNA onderzoek toonden aan dat de Goirlese tak behoort tot Haplogroep I. De personen uit deze groep komen oorspronkelijk uit Zuid-Scandinavië.

De Turnhoutse tak behoort tot de haplogroep R 1b. Uitvoerige beschrijvingen over deze groepen heeft gestaan in Dundoenerij en het Dunste Blaadje.  In het nog te verschijnen boek over de Goirlse tak zal ook een hoofdstuk worden opgenomen over dit DNA onderzoek

HET ARCHIEF

In de loop der jaren hebben wij als vereniging een aardige collectie opgebouwd van alles wat maar op van Dun betrekking heeft. Dit zijn naast foto’s en bidprentjes ook oude diploma’s, getuigschriften,schoolrapporten,briefhoofden, krantenknipsels en familieboekjes. Veel van wat bij een overlijden wordt weggegooid is ons zeer welkom. Wij bewaren het graag voor onze latere generaties.
Foto’s mag U mij doormailen of opsturen. Na scanning worden opgestuurde foto’s, indien gewenst, geretourneerd.

INFORMATIE

Met al Uw vragen betreffende voorouders, verwantschap of andere familierelaties kunt U bij mij kosteloos terecht.

Uw vragen liefst per E-mail naar ton.vandun@hetnet.nl
Het mag ook schriftelijk of telefonisch naar Ton van Dun, Slotlaan 83, 4851EC Ulvenhout. Tel. 076-5611426.