Zienswijze FAMILIE

Je hoort nog als eens van die kreten “Maar dat is geen familie van ons, dus dat hoort niet in de stamboom”, of dat deze kreet juist is zal altijd een vraagteken blijven want dit is sterk afhankelijk vanuit welke plaats men naar een bepaalde situatie kijkt.

In dit artikel wil ik u oppervlakkig een aantal ideeën aan de hand doen waarbij u zult merken dat het allemaal zo eenvoudig nog niet is. Men dient een aantal zaken goed te scheiden, dat is enerzijds het bloedverwantschap en anderzijds de wettelijke verwantschap.
Als we als eerste de bloedverwantschap nader belichten. Huwt de zoon (of dochter) een bloedvreemde vrouw (of man), dan is vanuit het standpunt vader of moeder deze aangetrouwde persoon GEEN bloedverwant. Echter gezien vanuit het standpunt van de kinderen is de bloedverwantschap 50% voor de vader en 50% voor de moeder.

3Zo zien we dat bloedverwantschap in de stamboom van de ouders naar aangetrouwd totaal geen bloedverwantschap vertonen. Kijkt men echter vanuit het standpunt van de kinderen dan ziet men die 50% bloedsverwantschap in beide richtingen en dit natuurlijk ook verder naar de 2e, 3e en volgende graden van bloedverwantschap. Deze bloedverwantschap komt het mooist tot uiting in enkele zogeheten kwartierstaten. De wettelijke verwantschap is door mensen bedacht en daardoor veel wispelturiger.

Men ziet hier 2-stromen, naamsopvolging, en familieverwantschap. Bij naamsopvolging ziet men dat vanaf de middeleeuwen de naam van de man hierbij bepalend was. We kennen allemaal de namen zoals Jansdochter (Jansdr) of Janszoon (Janszn). Hierna werden de achternamen gevormd uit o.a. plaatsnamen (van Tilburg, van Dongen, van Zundert) maar ook uit beroepen (Molenaar, de Mulder). Tijdens de Franse overheersing werd het gebruik van een achternaam verplicht gesteld en werden er komische namen bedacht (Naaktgeboren, in ’t Groen).
Altijd ging de naam van vader op kinderen en deed moeder niet mee. (muv speciale gevallen zoals vader onbekend of vader overleden voor de geboorte). Sinds enkele jaren is aan deze oude traditie een einde gekomen en kunnen ouders kiezen voor een van de beide achternamen voor het kind. Ook de vrouw kan kiezen bij haar huwelijk welke naam zij wil dragen. Hoewel administratieve instanties steeds meer vragen naar de zogenaamde meisjesnaam.

Als laatste willen we de wettelijke familieverwantschap belichten. Hierin zien we geen traditie. Hier is alleen de “tand des tijds op een bepaalde plaats”bepalend voor de wijze hoe men omgaat met de kreet “wat is familie”. Om uw gedachte een richting te geven hierbij een paar voorbeelden. Vader huwt 2-maal en krijgt bij beide echtgenote’s kinderen. Zijn deze kinderen familie van elkaar? Ja, want ze hebben dezelfde achternaam. Nu hetzelfde verhaal iets aangepast. Moeder huwt 2-maal en krijgt bij beiden echtgenoten kinderen. Zijn de kinderen familie van elkaar? Ja, want ze hebben een VERSCHILLENDE achternaam. Hé, nu klopt er iets niet in het verhaal, dat is wel zo en dit geeft meteen aan dat het soms wel heel erg moeilijk te bepalen is wat wel of geen familie is. Wat dacht u b.v. van gewettigde of aangenomen kinderen, een uitschietertje van een van de ouders, scheidingen, 2e huwelijk, kinderen met 1 ouder of zelfs vondelingen.

Zo ziet u dat een snel oordeel van dat is WEL of NIET familie, niet zomaar genomen kan worden. Er kunnen altijd ons onbekende omstandigheden zijn.
Hoe gaan wij daar in onze stamboom mee om? Was het voor een aantal jaren geleden nog zo dat men dozen of kisten vol had met grotere of kleinere kaarten met daarop allerhande gegevens. In onze tegenwoordige tijd houden we dat vast in de computer en i.p.v. de vele tientallen schoendozen hebben we nu 1 schijfje, ’n Compact Disc (CD) waarop al deze gegevens staan. Ook de manier van opzoeken is ’n kwestie van een druk op de knop en vele gegevens verschijnen op het scherm. Vanwege deze eenvoud gaat men er binnen het stamboomonderzoek ook steeds meer over om ook de aangetrouwde kant uit te zoeken en op te nemen in de stamboom. Want is het uiteindelijk niet zo dat hoe dan ook het kind toch 50% van elke ouder heeft.

Daarom, had u de gedachte “die persoon heeft niet de naam “van DUN” en is dus geen familie”, FOUT!! Is de persoon opa, oma of zelfs overgrootvader of overgrootmoeder, van het kind dan is het wel familie en kan opgenomen worden in de stamboom en vervolmaakt het de kwartierstaat.
En vergeet nooit, al kunnen/willen we geen ouder zijn, KIND van onze ouders zijn we allemaal.
Daarom help mee en vul ons archief met gegevens tot aan de nok.

KVD